Paslaugų teikimo sąlygos

  1. Bendra informacija

1.1. Šis dokumentas nustato sąlygas, pagal kurias naudojate marškinėlių e-parduotuvę ir jos teikiamas paslaugas.

1.2. Marškinėlių e-parduotuvė (toliau vadinama "Svetainė") yra priklausančioji bendrovės DesignedByMe.lt internetinė platforma, kurioje parduodami marškinėliai ir susijusios prekės.

1.3. Naudodamiesi Svetaine, sutinkate laikytis šių Paslaugų teikimo sąlygų. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nedelsiant nutraukti Svetainės naudojimą.

      2. Paskyra ir duomenų saugumas

2.1. Tam, kad prieiti prie visų Svetainės paslaugų, turite suteikti reikiamą asmeninę informaciją.

2.2. Jūs esate atsakingas už savo duomenų teisingumą, kurią pateikiate Svetainei.

2.3. Prisiimate atsakomybę už bet kokią veiklą, naudojimąsi Svetaine.

      3. Prekių pirkimas

3.1. Svetainėje pateikiama informacija apie prekes, įskaitant jų kainą ir aprašymą.

3.2. Norėdami įsigyti prekes, turite vadovautis Svetainėje nurodytomis instrukcijomis.

3.3. Prekių pirkimas yra sudaromas tarp jūsų ir Svetainės. Mes atsižvelgiame į visas prekių pirkimo užsakyme nurodytas sąlygas.

      4. Mokėjimas ir sąskaitos faktūros

4.1. Pirkdami prekes Svetainėje, sutinkate su mokėjimo sąlygomis, nurodytomis šioje svetainėje.

4.2. Prekių kaina ir pristatymo išlaidos pateikiamos Svetainėje. Jūs privalote apmokėti visą sumą, susijusią su jūsų pirkimu.

4.3. Sąskaitos faktūros gali būti išduodamos elektroniniu būdu ir/ arba pridedamos prie jūsų prekių pakuotės.

      5. Privatumas ir duomenų tvarkymas

5.1. Jūsų asmeninė informacija bus tvarkoma pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus ir Svetainės Privatumo politiką.

5.2. Mes neskelbsime jūsų asmeninės informacijos trečiosioms šalims be jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdyti paslaugas, susijusias su jūsų pirkimu.

      6. Atsakomybės ribojimas

6.1. Svetainės paslaugos teikiamos "kaip yra" principu. Nesiimame jokios atsakomybės už bet kokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, atsiradusius naudojantis Svetaine ar susijusiais paslaugų teikimo sutarties pažeidimais.

6.2. Mes pasiliekame teisę bet kada pakeisti Svetainės veikimą arba nutraukti jos teikimą be išankstinio pranešimo.

      7. Galutinės nuostatos

7.1. Šios Paslaugų teikimo sąlygos yra įsigaliojusios nuo momento, kai naudojatės Svetaine ir galioja iki tol, kol nutraukiate naudojimąsi Svetaine arba mes nutraukiame jos teikimą.

7.2. Visos ginčai, iškylančios iš šių Paslaugų teikimo sąlygų ar susijusios su Svetaine, bus sprendžiamos taikant Lietuvos Respublikos teisę.

7.3. Jei kuri nors šių Paslaugų teikimo sąlygų nuostata laikoma negaliojančia arba negalima, tai neturi įtakos kitoms sąlygoms, kurios išlieka pilnai galiojančios.