Teisinis pranešimas

  1. Bendra informacija

1.1. Šis teisinis pranešimas nustato teisinius aspektus ir sąlygas, susijusias su marškinėlių e-parduotuvės naudojimu.

1.2. Marškinėlių e-parduotuvė (toliau vadinama "Svetainė") yra priklausančioji bendrovės DesignedByMe.lt internetinė platforma, kurioje parduodami marškinėliai ir susijusios prekės.

  1. Autorių teisės

2.1. Visos Svetainės turinio autorinės teisės ir intelektinės nuosavybės teisės priklauso Svetainės savininkui.

2.2. Draudžiama bet kokio Svetainės turinio, įskaitant tekstus, vaizdus, logotipus ir kitus elementus, kopijavimas, platinimas ar naudojimas be išankstinio raštiško leidimo.

  1. Atsakomybės apribojimas

3.1. Mes stengiamės užtikrinti, kad Svetainės teikta informacija būtų tikslia ir patikima. Tačiau mes neprisiimame jokios atsakomybės už galimus netikslumus ar klaidas Svetainėje.

3.2. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už jokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius ar žalą, atsiradusią naudojantis Svetaine ar susijusią su jos veikimu.

  1. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines

4.1. Svetainė gali turėti nuorodas į trečiųjų šalių svetaines, kurias kontroliuoja ir prižiūri kitos organizacijos ar asmenys. Mes neturime jokios kontrolės ir neprisiimame jokios atsakomybės už tokių svetainių turinį ar veiklą.

4.2. Nuėjus į bet kokią trečiųjų šalių svetainę, tai darote savo nuožiūra ir prisiimate visą atsakomybę, susijusią su tokiu naudojimu.

  1. Teisės taikymas

5.1. Šio teisinio pranešimo nuostatos yra taikomos pagal Lietuvos Respublikos teisę.

5.2. Jei kuri nors šio teisinio pranešimo nuostata laikoma negaliojančia arba negalima, tai neturi įtakos kitoms nuostatoms, kurios išlieka pilnai galiojančios.